Nexø Frikirke – en kirke for dig

Vi holder gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Vore gudstjenester er frie og afvekslende med bl.a. fællessang/lovsang, aktiviteter for børn, aktuel prædiken og bøn/forbøn for alle behov som bærende elementer. Vi har derudover en lang række forskellige aktiviteter i kirkens lokaler og i det tværkirkelige samarbejde på Værftet, kor, fællesskabsgrupper, Alpha-gruppe, J-kidz (for børn), Rocksolid (pre-teens), J-way (teens), FISK (unge), fællesskabsgrupper, bedemøder, osv. Vore aktiviteter kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Vi er meget glade og stolte over vores budskab, som vi selv mener er verdens bedste:
At Jesus Kristus døde og opstod for vores skyld for 2000 år siden, men at han stadig er levende og åndeligt nærværende i dag,
kan forandre menneskers jordiske liv til det bedre og give os håb om et liv efter døden.

Vores vigtigste opgave er derfor at elske Gud og at fortælle om hans kærlighed til mennesker omkring os.
Vi fremhæver Tro – Håb – Kærlighed som de centrale elementer i tilværelsen og vi plejer at sige, at vi gennem vores liv ønsker at få Jesus til at smile:-)
Samtidig elsker vi vores ø og vores by og føler et medansvar for, at vi sammen kan skabe et samfund, der er godt og trygt at leve i. Et sted, hvor næstekærlighed og omsorg for hinanden er nøgleord.

Tro, Håb & Kærlighed

I Bibelen er der er 3 blivende fundamenter:
“TRO, HÅB og KÆRLIGHED!
– men størst af dem er Kærligheden.”
1.Korinterbrevet kapitel 13, vers 13.

Dette er også Nexø Frikirkes fundament!

Ny i Troen?

TRO

I Nexø Frikirke vil vi gerne være med til at gøre troen levende og relevant - netop fordi vi selv har oplevet at troen på Jesus har har gjort os fri.

Hvad er Tro?

“Tro er fast tillid til det der håbes på – overbevisning om det der ikke ses.”

Hebræerbrevet
kapitel 11, vers 1.

HÅB

Som kirke ønsker vi formidle det Håb som der er i troen på Jesus - et håb som vores Verden, vores land Danmark og vores ø Bornholm har brug for!

Er der Håb for mig?

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Jeremias Bog
kapitel 29, vers 1.

Kærlighed

Uden kærlighed er det hele tomt og koldt. Den kærlighed som Gud har vist os - vil vi gerne bringe videre. Den skaber varme og tryghed, nærvær og glæde.

Elsker Gud mig?

“Gud elskede HELE verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der TROR på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.”

Johannes Evangeliet
kapitel 3, vers 16.

Mød din præst og menigheden

Nexø Frikirke
Nexø FrikirkeSkibet
Nexø Frikirke holder til på “Skibet.”
En stor og dejlig bygning som oprindelig var byens skole – sidenhen blev det byens sømandshjem.
Nu rummer bygningen Nexø Frikirkes aktiviteter,
samt et kollegium med værelser over 2 etager og en hel række klub værelser.
Kirkesalen blev renoveret i 2010.
Faciliteter 90%
Aktiviteter 95%
Præstepar David og Solvej Allen
Præstepar David og Solvej Allen
Gudstjeneste
GudstjenesteHver Søndag kl. 11.00
Nexø Frikirke er et kristent fællesskab, der består af ca. 120 børn og voksne i alle aldre, med forskellig baggrund og kultur. Nogle har haft en personlig tro på Jesus i mange år – andre er kun lige begyndt at udforske troen. Vi ønsker at være en rummelig kirke for alle mennesker uanset hvor du befinder dig i livet.
Søgervenlig menighed 100%
DU er velkommen! 100%

Mission – at række ud til de fattigste i Verden
– er væsentligt i vores kirkemindset og for Guds rige

Vi støtter missionærer i

Kina, Burma, Kenya og Indien

Kina/Burma

I Kina og nu også i Myanmar i Burma, støtter vi familien Lisa og Søren Samuelsen som arbejder med forskellige projekter.
Deres organisation hedder “Mercy Outreach” som de er daglige leder af og er involveret i kirkeplantning, Eden Ministry, handicapklubber, børneklubber i slummen, skoler, arbejde blandt prostituerede og flere andre spændende projekter.

Læs mere her

Eden Ministry

Eden Ministry er et projekt under Mercy Outreach, hvor kvinder hjælpes ud af menneskehandel og nød.
Eden Ministry har hjulpet over 500 kvinder igennem rådgivning, praktisk hjælp, men allermest ved at give kvinderne et nyt erhverv for hvor de laver smukke smykke der vidner om deres hårde tilværelse og nu frihed.

Læs mere her

Indien

Agape Indien er en dansk sammenslutning som støtter GTSSS (Gospel for Tribals Social Service Society) arbejde i Indien. GTSSS er en missions- og hjælpeorganisation som arbejder blandt stammefolk, kasteløse og spedalske i Indien og som ledes af Biskop Jacob Marineni i delstaten Andhra Pradesh.
Nexø Frikirke bærer med i dette arbejde.
Læs mere her

Menighedslejr

Hvert år holder vi weekendlejr sammen som menighed.

Det giver anledning til at lære hinanden bedre at kende, men også at komme tættere på Gud.


Det er et af menighedens højdepunkter og alle er VELKOMMEN.

Netværk
– sammen er vi bedre

Nexø Frikirke har rødder i dansk frikirketradition.
En tværkirkelig bedegruppe, med udgangspunkt i lokale frikirker, blev den første spire til det, der nu er Nexø Frikirke.
I december 1999 blev Nexø Frikirke godkendt som trossamfund og i 2001 købte kirken byens gamle sømandshjem, der oprindelig var
Nexø Borgerskole frem til 1960.
Nexø Frikirke kan kun fungere fordi vi er koblet op på et Netværk af venskabskirker, mentorer og forbedere rundt i det ganske land.

FrikirkeNet

Nexø Frikirke er en del af “Frikirkenet”, som er et landsdækkende netværk af frikirker i Danmark – et slags “udenrigsministerium” for omkring 100 af landets frikirker og frikirkelige institutioner. Her er både enkelte, uafhængige kirker som Nexø Frikirke og hele kirkesamfund.

Læs mere her

Vineyard Bevægelsen

Vi er venner af kirkesamfundet “Vineyard.”
Venskabet skal forståes sådan, at vi ikke selv er en Vineyard kirke,
men at vi oplever os beslægtet med Vineyards værdier og har en stående invitation til at gøre brug af Vineyards lederkonferencer
og nordiske sommerlejre mv.

Læs mere her

Andre

Toronto School of Ministry:
Regelmæssigt har vi besøg af inspirerende undervisere/teams fra School of Ministry i Toronto.
Netværk af Bornholmske Frikirker:
Et netværk af kirker der samarbejder på kryds og tværs af aktiviteter.
Evangelisk Alliance uge:
Fælles bøn én uge årligt med kirker og missionsforeninger.