Nexø Frikirke – En kirke for byen, en kirke for dig!

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.

Vores samlinger er frie og afvekslende med bl.a. lovsang, aktiviteter for børn, relevant prædiken og plads til bøn/forbøn til sidst i gudstjenesten for alle, der måtte ønske det. Vi har derudover en lang række forskellige aktiviteter i kirkens lokaler: Her holdes fx  fællesskabsgrupper, bønnesamlinger, spiseklub og Alpha-kursus.

Kirkens frivillige medvirker på det tværkirkelige legeland “Værftet”, hvor der holdes J-kidz (for børn), Rocksolid (for pre-teens) og J-way (for teens). Alle disse aktiviteter kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Vi mener, vi har verdens bedste budskab:
At Jesus Kristus døde og opstod for vores skyld for 2000 år siden og at han stadig lever og er med os i dag.

Vi tror på, at Jesus kan forandre vores liv her på jorden og endda give os håb om et liv efter døden.

Vores vigtigste mål er at elske Gud og at fortælle om hans kærlighed til mennesker omkring os. Vi ser tro, håb og kærlighed som de centrale elementer i tilværelsen og vi forsøger ved Guds hjælp at omsætte dette i vores hverdagsliv.
 

Vi elsker vores ø og vores by og oplever et medansvar for, at vi sammen kan skabe et samfund, der er godt og trygt at leve i. Vi vil gøre Bornholm til en ø, hvor næstekærlighed og omsorg er nøgleord.

Tro, Håb & Kærlighed

I Bibelen er der tre fundamenter:
“TRO, HÅB og KÆRLIGHED!
– men størst af alt er Kærligheden.”
1. Korinterbrev kapitel 13:13.

Dette er også Nexø Frikirkes fundament.

Ny i Troen?

TRO

I Nexø Frikirke vil vi gerne være med til at gøre troen levende og relevant - netop fordi vi selv har oplevet, at troen på Jesus har sat os fri.

Hvad er Tro?

“Tro er fast tillid til det der håbes på – overbevisning om det der ikke ses.”

Hebræerbrevet
kapitel 11, vers 1.

HÅB

Som kirke ønsker vi at formidle det håb, som er i troen på Jesus - et håb, som vores verden og vores ø Bornholm har brug for.

Er der Håb for mig?

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Jeremias Bog
kapitel 29, vers 1.

Kærlighed

Kærlighed kan forandre vores liv. Jesus viste os Guds kærlighed og vil stadig vise os den midt i vores hverdag.

Elsker Gud mig?

“Gud elskede verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.”

Johannes Evangeliet
kapitel 3, vers 16.

David og Solvej Allen er kirkens præstepar

David og Solvej Allen

David og Solvej flyttede til Nexø i oktober 2019 for at tiltræde som præstepar i Nexø Frikirke. David er oprindelig fra Canada, men mødte som ung Solvej mens de læste teologi i USA og de har boet i Danmark i mange år. De har tidligere startet Roskilde Vineyard, hvor de var præstepar gennem syv år. De har tre voksne gifte sønner. De er faldet godt til i Nexø, hvortil de oplevede et tydeligt kald fra Gud, og de stortrives som bornholmere.

Kirkens fundament

Nexø Frikirke har rødder i dansk frikirketradition.
En bedegruppe med folk fra forskellige lokale frikirker blev den første spire til det, der nu er Nexø Frikirke.
I december 1999 blev Nexø Frikirke godkendt som trossamfund og i 2001 købte kirken byens gamle sømandshjem, der oprindelig var
Nexø Borgerskole frem til 1960.
Nexø Frikirke er forbundet med et netværk af venskabskirker og mentorer rundt om i landet.

FrikirkeNet

Nexø Frikirke er en del af “Frikirkenet”, som er et landsdækkende netværk af frikirker i Danmark – en slags paraplyorganisation for omkring 100 af landets frikirker og frikirkelige institutioner. Her er både enkelte, uafhængige kirker som Nexø Frikirke og hele kirkesamfund med.

Læs mere her