Nexø Frikirke – En kirke for byen, en kirke for dig!

Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 11.

Vores samlinger er frie og afvekslende med bl.a. lovsang, aktiviteter for børn, relevant prædiken og plads til bøn/forbøn til sidst i gudstjenesten for alle, der måtte ønske det. Vi har derudover en lang række forskellige aktiviteter i kirkens lokaler: Her holdes fx korøvelser, fællesskabsgrupper, bønnesamlinger og Alpha-kursus.

Kirkens frivillige medvirker på det tværkirkelige legeland “Værftet”, hvor der holdes J-kidz (for børn), Rocksolid (for pre-teens) og J-way (for teens). Alle disse aktiviteter kan du læse mere om her på hjemmesiden.

Vi mener, vi har verdens bedste budskab:
At Jesus Kristus døde og opstod for vores skyld for 2000 år siden og at han stadig lever og er med os i dag.

Vi tror på, at Jesus kan forandre vores liv her på jorden og endda give os håb om et liv efter døden.

Vores vigtigste mål er at elske Gud og at fortælle om hans kærlighed til mennesker omkring os. Vi ser tro, håb og kærlighed som de centrale elementer i tilværelsen og vi forsøger ved Guds hjælp at omsætte dette i vores hverdagsliv.
 
 

Vi elsker vores ø og vores by oplever et medansvar for, at vi sammen kan skabe et samfund, der er godt og trygt at leve i. Vi vil gøre Bornholm til en ø, hvor næstekærlighed og omsorg er nøgleord.

Tro, Håb & Kærlighed

I Bibelen er der er tre fundamenter:
“TRO, HÅB og KÆRLIGHED!
– men størst af alt er Kærligheden.”
1. Korinterbrev kapitel 13:13.

Dette er også Nexø Frikirkes fundament!

Ny i Troen?

TRO

I Nexø Frikirke vil vi gerne være med til at gøre troen levende og relevant - netop fordi vi selv har oplevet at troen på Jesus har har gjort os fri.

Hvad er Tro?

“Tro er fast tillid til det der håbes på – overbevisning om det der ikke ses.”

Hebræerbrevet
kapitel 11, vers 1.

HÅB

Som kirke ønsker vi formidle det håb, som er i troen på Jesus - et håb som vores Verden, vores land Danmark og vores ø Bornholm har brug for!

Er der Håb for mig?

“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”

Jeremias Bog
kapitel 29, vers 1.

Kærlighed

Uden kærlighed er det hele tomt og koldt. Den kærlighed som Gud har vist os - vil vi gerne bringe videre. Den skaber varme og tryghed, nærvær og glæde.

Elsker Gud mig?

“Gud elskede HELE verden så højt, at Han gav sin eneste Søn, for at enhver, der TROR på Ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv.”

Johannes Evangeliet
kapitel 3, vers 16.

Mød din præstepar

David og Solvej Allen

David og Solvej flyttede til Nexø i oktober 2019 for at tiltræde som præstepar i Nexø Frikirke. David er oprindelig fra Canada, men mødte som ung Solvej på en bibelskole i Texas, og de har boet i Danmark i mange år. De har tidligere startet Roskilde Vineyard, hvor de var præstepar gennem syv år. De har tre voksne sønner, der alle er gift, og et enkelt skønt barnebarn. De er faldet godt til i Nexø, hvortil de oplevede et tydeligt kald fra Gud, og de stortrives som bornholmere.

Netværk
– sammen er vi bedre

Nexø Frikirke har rødder i dansk frikirketradition.
En tværkirkelig bedegruppe, med udgangspunkt i lokale frikirker, blev den første spire til det, der nu er Nexø Frikirke.
I december 1999 blev Nexø Frikirke godkendt som trossamfund og i 2001 købte kirken byens gamle sømandshjem, der oprindelig var
Nexø Borgerskole frem til 1960.
Nexø Frikirke kan kun fungere fordi vi er koblet op på et Netværk af venskabskirker, mentorer og forbedere rundt i det ganske land.

FrikirkeNet

Nexø Frikirke er en del af “Frikirkenet”, som er et landsdækkende netværk af frikirker i Danmark – et slags “udenrigsministerium” for omkring 100 af landets frikirker og frikirkelige institutioner. Her er både enkelte, uafhængige kirker som Nexø Frikirke og hele kirkesamfund.

Læs mere her

Vineyard Bevægelsen

Vi er venner af kirkesamfundet “Vineyard.”
Venskabet skal forståes sådan, at vi ikke selv er en Vineyard kirke,
men at vi oplever os beslægtet med Vineyards værdier og har en stående invitation til at gøre brug af Vineyards lederkonferencer
og nordiske sommerlejre mv.

Læs mere her