Her er plads til dig

Velkommen til Gudstjeneste i Nexø Frikirke

Her vil du opleve en fri og afslappet Gudstjenesteform. Vores ønske er, at alle der kommer til gudstjenesten, vil føle sig velkommen. Musikken og fællessangen er moderne og frisk. Vi tror på Guds nærvær i gudstjenesten og et møde med Gud kan sætte mange ting i gang hos den enkelte af os. Som en del af gudstjenesten eller lige efter den er slut er der mulighed for at blive bedt for.

Fald til i Troen og i Fællesskabet

Mange aktiviteter udfra Nexø Frikirke forgår på Værftet. Værftet er en indendørs skaterhal, et legeland og en lille cafe på Nexø havn. Stedet er kristent og drives not profit af frivillige ildsjæle, og al overskud går til at vedligeholde og udvikle Værftets aktiviteter. Fællesskab med mening. Ind imellem er der særlige events på Værftet – fællesspisning, Sankt Hans, Børne Events eller Kreativt værksted. Alle kan være med og vi håber også at Du har lyst.

Værftet har åbent
Tirsdag og Torsdag kl. 9-12,
Fredag kl. 14-17,
Lørdag kl. 10-17 og
Søndag kl. 14-17.

Læs mere om værftet
Følg os på Facebook

1: Hvem er Jesus?
2: Hvorfor døde Jesus?
3: Hvordan kan jeg tro?
4: Hvorfor og hvordan skal jeg bede?
5: Hvorfor og hvordan kan jeg læse i Bibelen?
6: Hvordan leder Gud os?
7: Hvordan kan jeg stå imod det onde?
8: Hvorfor og hvordan skal vi fortælle det til andre?
9: Alphaweekend
10: Helbreder Gud i dag?
11: Hvad med kirken?
12: Hvordan kan jeg få mest ud af resten af mit liv?Brænder du får at dykke dybt ned i Bibelen så er Alpha Kursus lige noget for dig Vi har jævnligt nye hold – et kursus løber over 11-12 aftner som regel fra kl. 18.00 – 21.00. Tag kontakt til præsten og forhør ad om nye hold og du skal være mere end velkommen.

Afspil video af Bear Grylls – om hans største oplevelse ved klik her.

Læs mere om Alpha Kursus
Tilmeld dig
I Nexø Frikirke har vi åbent medlemsskab i forhold til dåb.
Det betyder, at du kan blive medlem i Nexø Frikirke uafhængigt af hvilken baggrund du har i forhold til dåb, så længe du bekender troen på Kristus som frelser og vedkender dig kirkens værdier i øvrigt.
Som kirke underviser vi i, og praktiserer troendes dåb på egen bekendelse ved fuld neddykning. Dette sker enten på stranden eller ved lån af en anden frikirke, da vi ikke selv har de nødvendige faciliteter i kirken.
Vores dåbsteologi lægger sig op ad de fleste andre frikirker i Danmark, og handler kort om, at vi tror at dåben er en aktiv, selvstændig proklamation af troen på Jesus som Herre og Frelser, samt et stærkt symbol på en begravelse af det gamle liv og opstandelsen til det nye liv i Kristus.

Vi har samtidig respekt for, at folk der er barnedøbt refererer til denne dåb og ligeværdigt medlemsskab kan som nævnt opnåes uanset dåbs baggrund.

Læs mere om dåb
Spørgsmål omkring dåb
Bøn er livsnerven i den kristne tro.
Bønnen er den fortrolige samtale med vores himmelske far – i vekselvirkning mellem at lytte og at tale.
Bøn er også forbøn. Muligheden for at bede for et andet menneske, som måske er syg eller står i en anden vanskelig situation. Det er muligt at få forbøn ved gudstjenesten om søndagen, eller efter aftale.
Hver onsdag formiddag fra kl. 10.00 til 11.00 er der fælles bøn i Nexø Frikirke. Bagefter har vi samvær i caféen med lidt kaffe og brød.
1. torsdag i hver måned er der tværkirkelig bøn for Nexø i kirkeskolen (Folkekirken) kl. 19.00 – 21.00
Spørgsmål omkring forbøn

Kirke er for dig som ønsker en åndelig familie, bygge på din tro og have en tæt relation med Gud

Hvad er en Frikirke?

Der er ca. 325 frikirker i Danmark som tilsammen har over 30.000 medlemmer. Som ordet ”frikirke” antyder, er de ”frie” kirker – men hvad betyder det? Frikirker er ikke på nogen måde underlagt en statslig kontrol (kirkeministeriet) og er heller ikke støttet af staten. Det betyder, at frikirker er frie til at udforme deres gudstjenester og aktiviteter, som de vil. Derfor vil gudstjenesterne ofte opleves spontane og meget forskellige fra hinanden, dog kendetegnende ved afslappet form af rytmisk sang, lovsang, nye salmer, band, fortællende og ofte illustrative prædikener, spontan bøn, samvær og fællesskab med evt. også fællesspisning.

Kendetegnende for en Frikirke

Åbenhed: Alle er velkomne.
Relevans: Prædiker pointer fra hverdagslivet.
Socialt engagement: Er aktiv i samfundet med tiltag fra frikirkens side.
Klassisk kristendom i moderne indpakning: Efterfølgelse af Jesus, tilgivelse og næstekærlighed i en indpakining af lyd, lys, scene og band.
Fællesskab: Rige muligheder af aktiviteter – kirken bliver som et hjem.
Frivillighed: Man inviteres til at engagere sig i gudstjenester/aktiviteter.
Spiritualitet: Fokus på den åndelige dimension af tilværelsen og en personlig relation til Jesus.

Økonomi

Nexø Frikirkes arbejde bæres hovedsageligt af frivillig arbejdskraft, dog har menigheden valgt at deltidsansætte nogle nøglepersoner: Først og fremmest en præst, dog pt. ikke på fuldtid. Dernæst aflønnes hhv. administration og børnearbejde nogle timer. Yderligere udgifter er bl.a. husleje og bygningsvedligeholdelse, understøttelse af missionærer og humanitært arbejde i forskellige lande mm. Nexø Frikirke får ikke tilskud fra staten, og alle udgifter dækkes derfor af frivillige gaver. Det vil i praksis sige, at de, der kommer regelmæssigt i menigheden og opfatter Nexø Frikirke som deres menighed, i fællesskab dækker udgifterne.

Det betyder det for mig

En sygemelding med stress gjorde Lisa Hjuler sårbar og åben, og fik hende til at suge til sig af den atmosfære af kærlighed og fred, som hun oplevede i en kirke til en tidligere kollegas begravelse. En proces gik i gang og i dag har hun en personlig relation til Jesus, som har givet hende en fred, som hun i meget lang tid har tørstet efter

En tidligere kollega til Lisa Hjuler begik i marts 2014 selvmord ved at sætte ild til sig selv. Til begravelsen var Nexø Kirke stuvende fuld, og Lisa Hjuler kan huske, at hun trods de tragiske omstændigheder blev overvældet over, hvor smukt det var. Det samme gjaldt det efterfølgende mindesamvær, som fandt sted i Nexø Frikirke, som den afdøde havde haft relation til.

– Når jeg tænker tilbage, var det på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg som følge af en sygemelding med stress var skrællet helt ind til benet følelsesmæssigt. Derfor sugede jeg til mig af alt det smukke og af den kærlighed, som jeg oplevede var der.
– I frikirken talte jeg med en kvinde, hvis mand jeg havde arbejdet sammen med. Hun mødte mig med åbne arme og kærlighed, og det gjorde et meget stærkt indtryk på mig.
… Læs mere her!

Jonna flyttede sammen med sin mand Finn til Nexø i 2010, – og er en del af fælleskabet i Nexø Frikirke. Her er hendes historie:

… “Jeg blev personlig kristen for over 12 år siden og er opvokset uden nogle kristne i min tilværelse. Jeg meldte mig ud af Folkekirken for ca. 20 år siden, og kaldte mig ateist.

Den fred, og det jeg tror vi alle søger, uden at kunne sætte præcise ord på netop hvad det er, troede jeg at jeg fandt i den alternative verden.

Jeg boede i København og besøgte ofte ”De ukendte boghandel” i hjertet af København, i håb om at finde det udefinerbare jeg søgte. Fik lagt talrige horoskoper, pendulerede, Tarotkort, forskellige sten til forskellige formål. Når det ikke gav mig det, jeg søgte, blev det lagt væk, og jeg købte og prøvede noget nyt. Et “tag selv bord” i den alternative verden.

Et sted indeni troede jeg på Gud. Men det var ikke den Gud, jeg kender i dag! Den Gud jeg dengang troede på, var som en paraply over alle de alternative ting.
… Læs mere her!

Mathias Hansted Andersen er vokset op i en kristen familie sammen med sin søster og mor og far. Hans forældre var med at starte Nexø Frikirke. 

Vi spurgte Mathias hvad kristendom betyder for ham…

Kristendom for mig

At være kristen handler for mig om at være den som jeg er, og at vide at Gud elsker mig præcis sådan. Jeg fik engang fortalt at Guds kærlighed er konstant, og at der ikke er noget der får ham til at elske dig mindre.

Gud elsker dig uanset hvad du gør, – så for dig gælder det bare for dig om at vende dig mod Gud og sige at du også vil elske og at du vil følge ham.

Mange folk føler eller tror at kristendommen er en masse regler og forbud. For mig handler kristendom ikke om en masse regler. De ting som er skrevet i bibelen om hvad man må og ikke må, er udelukkende skrevet ud fra Guds kærlighed til os, og skal ikke opfattes som forbud for at gøre dit liv kedeligt, men de er skrevet som guidelines til hvordan vi kan få det bedste og mest kærlighedsfyldte liv på jorden.