Lønninger

Nexø Frikirkes arbejde bæres hovedsageligt af frivillig arbejdskraft, dog har menigheden i takt med sin vækst, valgt at deltidsansætte nogle nøglepersoner: Vi har ansat præst, dog pt. ikke på fuldtid. Dertil kommer, at vi aflønner nogle timer til hhv. administration og børnearbejde. Nexø Frikirke har også udgifter til bl.a. husleje og bygningsvedligeholdelse, understøttelse af missionærer og humanitært arbejde i forskellige lande med mere.

Gaver

Nexø Frikirke får ikke tilskud fra staten, og alle udgifter dækkes derfor af frivillige gaver.
Det vil i praksis sige, at de, der kommer regelmæssigt i menigheden og opfatter Nexø Frikirke som deres menighed, i fællesskab dækker udgifterne.
Enhver gave til kirken vil blive modtaget med taknemmelighed og vil hjælpe os til at kunne udvikle kirken og gøre en forskel i menneskers liv.

Støtte

Der er flere måder at støtte kirken på:

– Du kan lægge en kontant pengegave i indsamlingskurven ved Gudstjenesten om søndagen.

– Du kan overføre penge til kirkens bankkonto i Danske Bank med:
Reg.nr: 3409 – Kontonr: 0060059373

Fradrag

Som fast bidragsyder skal du have et bidragsnummer fra os, som du kan skrive på din overførsel. Det letter bogføring og revision og sikrer dig skattefradrag. Er du gæst eller giver du en engangsgave, kan du også modtage fradrag, såfremt du oplyser navn og cpr. nummer på din overførsel.
Som fast giver er der to måder at opnå fradrag på – Læs mere her.