I Nexø Frikirke lægger vi vægt på at kunne omgåes hinanden på en sund og fornuftig måde. Ikke mindst er det vigtigt at vi har fokus på hvordan vi omgås og tackler situationer omkring de mange børn og unge, der færdes i kirken.

Hvad er Samværsregler?

Samværsregler skal betragtes som vejledende for, hvad der er god tone med hensyn til samvær ved børne- og ungdomsarrangementer, arrangeret af Nexø Frikirke.

Formålet med samværsreglerne er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år samt beskytte medarbejdere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort og udsat for falske anklager. Herudover er samværsreglerne handlingsanvisende, hvis der opnås kendskab til overgreb eller mistrivsel såvel indenfor foreningen som udenfor.

Reglerne giver nogle korte og klare retningslinjer for, hvad der forventes af ledere og medarbejdere ved arrangementer. Vi ønsker ikke at besværliggøre lederrollen eller gøre arrangementer anstrengende, men blot skabe gode rammer for deltagerne såvel som for lederne.

Hvad er tegn på overgreb?

Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem medarbejder og barn, mellem barnet og relationer dette har udenfor foreningen eller imellem børn. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer overgreb:

– Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende. Eksempelvis hvis en frivillig fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det.

– Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling. Eksempelvis når et barn udstilles på en negativ måde foran de øvrige børn og voksne.

– Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse. Eksempelvis hvis en frivillig kommenterer en piges kvindelige former i et krænkende sprog.

Underretningspligt hvornår?

Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har medarbejderen underretningspligt i henhold til Serviceloven. I sådanne tilfælde skal medarbejderen kontakte nærmeste leder, som vil stå for underretningen i samarbejde med medarbejderen. Denne procedure skal sikre at en medarbejder ikke står alene med det psykiske pres som viden af så alvorlig karakter kan medføre.

Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal medarbejderen kontakte nærmeste leder. I sådanne tilfælde anser vi det som vores ansvar at underrette forældrene til det pågældende barn/den unge. Dette kunne være viden om cutting, mobning, selvmordstanker og spisevægring.

Vær opmærksom!

I samværet opbygges ofte nære relationer, som følges med fysisk kontakt mellem medarbejdere og børn, teenagere og unge. Her er det medarbejderens opgave at være opmærksom på individuelle grænser og vælge aktiviteter, som tager hensyn til behovet for intimsfære og højere grad af blufærdighed. Et knus kan eksempelvis opfattes forskelligt af medarbejderen og barnet, og ironi, sarkasme eller indforståede bemærkninger kan blive opfattet som mobning.

Ethvert arrangement må have en ansvarlig leder, som deltagerne altid ved, hvem er, og som de kan henvende sig til. Det er også vigtigt, at forældre er orienteret om hvem, der er leder. Arrangementet må forløbe i en pæn og ordentlig tone. Fra leder og medarbejderside vil det sige uden råben, uden brug af bandeord, uden brug af nedsættende snak hverken om tilstedeværende eller ikke tilstedeværende personer.